Изпитна сесия есен – 2017 г.

2017-10-11

Изпитна сесия есен – 2017 г.
През есенната изпитна сесия на 2017 г. ще се проведат следните изпити:
- Модул P103 „Принципи и практика на животозастраховането ”- 11.11.2017 г.

- Модул M102  „Вероятности и статистика” – 09.12.2017 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.

EIOPA публикува информация за стрес тестовете през 2016 г.

2016-02-19

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува информация за предстоящите стрес тестове на застрахователния сектор през 2016 г.
Повече информация може да бъде намерена на: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx

Българско Актюерско Дружество организира полудневен семинар

2015-12-08

Българско Актюерско Дружество организира полудневен семинар по една от новите теми от осъвременената програма за професионална квалификация на актюери “Business Economics – I част”. Срещата ще се проведе на 16 декември от 12:30 часа в зала 2 на “Central Park Hotel Sofia”, бул. “Витоша” No 106. Лектор по темата на семинара ще бъде Мария Коцева, доктор по икономика, магистър по финанси, работи в Институт за икономически изследвания към БАН.
От 16.30 ч. нашият колега Божидар Първанов ще изнесе лекция на тема „Платежоспособност 2 на Балканите“. В допълнение се предвижда отворена дискусия по проблеми, свързани с прилагането на директивата „Платежоспособност 2“.
Семинарът ще се проведе на 16 декември (сряда), от 12:30 до 18:00 ч.
Регистрацията за семинара се извършва чрез изпращане на заявка в свободна форма на електронния адрес на Дружеството – bas@bitex.bg до административния сътрудник на БАД г-н Дочко Бояджиев до 11.12.2015 г. включително. Поради ограничените места в залата е необходимо да получите потвърждение за участието си.
За членовете на БАД участието носи 8 CPD точки.

Редовно годишно общо събрание на 27.05.2015 г.

2015-04-21

Управителният съвет на Българско актюерско дружество свиква редовно годишно общо събрание на 27.05.2015 г. в 17.30 ч. в София, бул. Витоша 106, в конферентна зала 1 на „Сентрал Парк Хотел София“, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове и прекратяване на членство; 2. отчитане и приемане на отчет за дейността за 2014 г.; 3. отчитане на дейността от началото на 2015 г. до момента; 4. бюджет и програма за дейността за 2015 г. и 2016 г.; 5. разни. Членовете вземат участие в събранието лично – срещу представяне на лична карта, или чрез писмено упълномощени представители. Регистрацията на членовете или на техните упълномощени представители започва в 17.30 ч. на 27.05.2015 г. на обявеното място. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18.30 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
Обявата е публикувана в брой 28 на ДВ от 17.04.2015 г.
http://dv.parliament.bg

Семинар на тема „Ценообразуване в автомобилното застраховането”

2014-11-21

20 години –квалификационна програма за актюери
Българско Актюерско Дружество отбелязва 20 години от старта на квалификационната програма за актюери със семинар на тема „Ценообразуване в автомобилното застраховането”. Семинарът ще се проведе на 17 декември, 2014 г. от 14.00 часа до 18:00 часа в Central Park Hotel Sofia, бул. “Витоша” 106.
Лектор на курса ще бъде г-н Георги Матов, квалифициран актюер, член на БАД и на Института на Актюерите във Великобритания. Георги има близо 20 години опит в общото и автомобилно застраховане като се специализацира в областта на ценообразуването. На българския пазар Георги е работил във ВЗК ‘БГ План’ и ЗПК ‘Витоша’, а след това е заемал редица технически и ръководни постове във водещи световни застрахователни компании като Winthertur Insurance, AIG, Direct Line и Zurich Insurance, където придобива безценен опит в управлението на застрахователни портфейли и реализирането на конкретни застрахователни проекти в световен мащаб. През 2014 Георги е номиниран от Actuarial Post Magazine за Актюер на Годината на Великобритания в областта на Общото Застраховане и всички ние с нетърпение очакваме крайните резултати от вота.
По време на семинара ще бъдат представени някои съвременни техники за анализ в автомобилното застраховане. Ще обсъдим използването на подходящи допускания и данни, както и възможните източници на надеждни данни в клас автомобилно застраховане. Ще се опитаме да погледнем на революцията в информационните технологии от гледна точка на последиците за застраховането.
Регистрацията за семинара се извършва, като изпратите заявка в свободна форма на електронния адрес на Дружеството – bas@bitex.bg
до административния сътрудник на БАД г-н Дочко Бояджиев, не по-късно от 08.12.2014 г. Поради ограничените места в залата е необходимо да получите потвърждение за участието си. За членовете на БАД участието носи 5 CPD точки.

Нов семинар

2011-04-21

БАД организира семинар на тема „Европейската директива за дискриминация на половете в застраховането и нейната значимост за застрахователния пазар и потребителите”. Семинарът ще се проведе на 10 май, 2011 г. от 09:00 до 12:30 часа в Гранд хотел „Radisson”, София, площад „Народно Събрание” No 4. Лектор на семинара ще бъде Георги Матов. Моля заявете участието си на електронния адрес на дружеството bas@bitex.bg

Решаване на задачи по модул 3.1

2010-09-14

Комисията по Квалификация ще проведе обучение за решаване на задачи по модул 3.1 в периода 20-23 октомври, 2010 г. Желаещите трябва да заявят своето участие не по-късно от 20-ти септември на електронния адрес на БАД – bas@bitex.bg.

(English) EAA-Seminar “Product Management and Development for Insurance Companies” in Zagreb – early-bird deadline approaching!

2009-03-30

Съдържанието е налично само на English

(English) EAA-Seminar “Asset Liability Management for Insurance Companies and Pension Funds” in Cracow

2007-12-31

Съдържанието е налично само на English

(English) Actuary advertisement

2007-01-25

Съдържанието е налично само на English