Allianz Bulgaria looks for highly qualified and motivated actuaries

2017-09-13

Allianz Bulgaria Holding is a part of Allianz SE – a world leader in insurance and financial services.

The company has over 125 year’s history, experience, company policy and high standards for its customers and employees. In relation to the expansion of our team we are currently looking for serious and ambitious candidates for the position of:

ACTUARIES in Life (Ref. № А_L)

Allianz Bulgaria looks for highly qualified and motivated actuaries who can support the teams and may even aim to the position of the Chief Actuary.

Main responsibilities:

 • Participate in all monthly, quarterly and annual routines to set the technical reserves and perform necessary reporting;
 • Contribute to product development though analysis and simulations but maybe also through own product ideas;
 • As one of the key function holders / team members of the key function, contribute to the fulfilment of Solvency II requirements; this requires close cooperation with other finance functions like risk management and investment, additional reporting, strict compliance with governance and internal control requirements, etc.;
 • Contribution to the maintenance of a proper set-up of an internal control and governance structure (e.g. underwriting guideline, actuarial function policy, process documentation);
 • Contribute to the regional and group-wide network of actuaries in Allianz Group.

Main requirements:

 • Bachelor or Master degree in Mathematics, Applied Mathematics, or Informatics;
 • Excellent computer skills (MS office, Excel, Access, VBA, work with data base);
 • Programing interest and skills in SQL, C++, VBA, R or SAS will be considered an advantage;
 • Previous experience as an actuary, experience in the insurance industry, as well as additional qualification in insurance, insurance mathematics and investments will be considered an advantage;
 • Fluency in English;
 • Eagerness to acquire new knowledge:
 • Willingness to travel abroad;
 • Willingness to learn and get postgraduate actuarial qualification;
 • Organizational skills, accuracy, responsibility, confidentiality, loyalty, high self-control;
 • Communication skills and team player.

What do we offer:

 • Being part of one of the most trusted financial services group in the world;
 • Dynamic and interesting job with many opportunities to acquire new knowledge;
 • Interesting options for individual career development (vertical and horizontal);
 • High attention by the senior management;
 • Excellent working conditions.

Required document:

 • CV;
 • Motivation letter.

Please, send your application to email malina.djekova@allianz.bg and include the reference number you are applying for.

All Applications will be reviewed in strict confidentiality. Only short-listed candidates will be invited for an interview.

Застрахователна компания – общо застраховане, търсим АКТЮЕР

2017-08-08

Horizons е консултантска фирма с над 14-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на средно управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.

За наш клиент, застрахователна компания – общо застраховане, търсим

АКТЮЕР

Описание на ролята:

- Участва в текущото и годишно актюерско обслужване на застрахователната дейност на дружеството;
- Участва в разработването на сметните основи и техническите планове на застраховките;
- Участва в разработването и осъществяването на финансовата политика на дружеството – системата за комисионните възнаграждения на посредниците, структурата и размерите на административните разходи;
- Участва в инвестиционната дейност на дружеството;
- Участва в набирането на обща статистическа, вътрешна статистическа и счетоводна информация, необходима за целите на актюерския анализ;
- Помага за внедряване и обслужване на застрахователните продукти и за осигуряването на необходимата информация;
- Периодично участва в изготвянето на актюерски оценки за състоянието на портфейла, развитието на рисковете, комисионните и административните разходи на дружеството, за размера на застрахователните резерви и капиталовите изисквания;
- Контролира изчисляването на премиите по застраховки със специални условия или по застраховки, при които са налице обстоятелства, утежняващи размера на риска;
- Изчислява застрахователните величини по застраховки със специални условия, които не се обработват от автоматизираната система;
- Участва в изготвянето на годишния актюерски доклад, справките, представяни в Комисията за финансов надзор.

Успешният кандидат притежава:

- Висше образование, степен магистър – подходящо за позицията (математика, икономика или статистика и иконометрия);
- Предимство, но не е задължително притежаването на сертификат за правоспособност, призната по реда на КЗ
- Професионален опит – ще се счита за предимство;
- Отлични организационни качества и умения;
- Инициативност и стремеж към постигане на високи резултати;
- Много високо ниво на компютърни познания;
-  Много добро ниво на владеене на Английски език.
В случай, че проявявате интерес към посочената позиция, ще се радваме да получим  Вашата кандидатура на galina.dimitrova@horizons.bg.

Необходими документи за кандидастване – актуално CV  на български език.
Конфиденциалността е гарантирана. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №2118, валиден от 27.09.2016г

Актюер в дирекция „Продуктово развитие и ценообразуване” – „Дженерали Застраховане“ АД

2016-01-22

„Дженерали Застраховане“ АД е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Ако вие:
- Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
- Имате отлични комуникативни качества;
- Умеете да подреждате приоритети си и сте гъвкав в поведението си;

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Актюер в дирекция „Продуктово развитие и ценообразуване”
Отговорности:
• Анализ на застрахователния портфейл и продукти от „Общо застраховане”;
• Разработване и калкулиране на тарифи за застрахователните продукти от „Общо застраховане”;
• Участие в процесите на развитие на застрахователните продукти;
• Изготвяне на прогнози, справки и отчети по видове застраховки и сегменти;
• Мониторинг, анализиране и обобщаване на технически резултат по видове застраховки и техните сегменти

Изисквания:
• Висше образование в областта на математиката, актюерските науки, информатика или икономика.
• Минимум три години стаж по специалността;
• Отлични компютърни умения, задължително предишен опит в работата с MS Office. Работа с база данни и MS Access;
• Владеене на английски език;
• Отлично познаване на нормативната база и изисквания, приложими в застрахователната дейност;
• Оперативност, отговорност при спазване на кратки сроковe и добри аналитични умения;
• Предишен опит в обработката на данни от информационна система, ползване на статистически софтуер в застраховането и/или познания за ценообразуването на застрахователен продукт (вкл. неговите елементи и процесите на мониторинг, анализ, промени и въздействие/резултат от промените), ще се считат за предимство.

Ако желаете:
• да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
• да постигате резултати в сферата на Общото застраховане;
• да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;
• да се обучите чрез курсове, семинари и специализации с оглед повишаване квалификацията и усвояване на водещия световен опит в областта на застраховането, както и опита на компаниите от групата на Generali в развитието на застрахователния бизнес;
• да получите добро възнаграждение адекватно на потенциала и постиженията ви;

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо, на e-mail: ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 29ти Януари 2016г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

„Дженерали Застраховане“ АД

2015-12-07

„Дженерали Застраховане“ АД е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Ако вие:
- Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
- Имате отлични комуникативни качества;
- Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си;

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Актюер в дирекция „Актюери”
Отговорности:
• Анализ на застрахователния портфейл и продукти от „Общо застраховане”;
• Разработване и калкулиране на тарифи за застрахователните продукти от „Общо застраховане”;
• Участие в процесите на развитие на продукта.
• Подготовка на информация относно изчисляване на техническите резерви;
• Изготвяна на прогнози, справки и отчети и подготовка на актюерски доклади за управленски нужди и регулаторни институции.
• Преглед, обобщаване и анализиране на специфична информация, относно премиен приход.

Изисквания:
• Висше образование в областта на математиката, актюерските науки, информатика или икономика.
• Минимум три години стаж по специалността.
• Отлични компютърни умения, задължително предишен опит в работата с MS Office. Работа с база данни и MS Access;
• Владеене на английски език;
• Отлично познаване на нормативната база и изисквания, приложими в застрахователната дейност;
• Оперативност, отговорност при спазване на кратки сроковe и добри аналитични умения;

Ако желаете:
• да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
• да постигате резултати в сферата на Общото застраховане;
• да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо, на e-mail: ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 23-ти Декември 2015г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

ЗК „Надежда“ АД търси ОТГОВОРЕН АКТЮЕР

2015-09-18

ОТГОВОРЕН АКТЮЕР
Ref.No: ЗК 14

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

• Организира, ръководи и отговаря за актюерското обслужване на Застрахователна компания „Надежда” АД
• Изготвя годишен актюерски доклад
• Прилага актюерски техники за определяне на резервите и цената на рисковете като изчислява техническите резерви на застрахователния портфейл, съгласно действащо законодателство
• Извършва оценка на активите, които обезпечават резервите и отговаря за избора на инвестиционна стратегия
• Анализира проявлението на застрахователните рискове и извършените разходи и съпоставя резултатите със заложените стойности при определяне на застрахователните премии
• Изчислява квотата на щетимост и комбиниран коефициент
• Определя коректна схема на разпределение на дохода от инвестиции на активите между застрахования и застрахователя
• Коректно и прецизно определя цените на съответните продукти
• Предоставя финансови съвети и анализи като взема под внимание промените в лихвените проценти, инфлацията, възвръщаемостта на инвестициите и застраховаеми събития
• Предоставя котировки на премии при сключване на застрахователните договори при необходимост с подписвач
• Изготвя комплексни анализи и справки в изискващата се форма за представяне пред регулаторните органи, законодателите, мениджмънта и акционерите на компанията

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

• Висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен “магистър” или образователна и научна степен “доктор” с покрит хорариум по висша математика
• Призната правоспособност на отговорен актюер
• Мининмум тригодишен опит като актюер на застраховател, презастраховател, здравноосигурително дружество, пенсионноосигурително дружество, в органи, осъществяващи надзор върху дейността на тези лица, или като хабилитиран преподавател по застраховане или актюерство
• Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер
• Не е бил в последните 3 години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори
• Не е обявяван в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност
• Не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност

ПРЕДЛАГАМЕ

• Конкурентно възнаграждение
• Възможност за професионално развитие
• Свобода за вземане и прилагане на мотивирани професионални решения

Очакваме Вашата кандидатура.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информираме Ви, че част от данните, които предоставяте доброволно, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закон за защита на личните данни. ЗК „Надежда“ АД е регистрирана като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. ЗК „Надежда“ АД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

GRAWE Group – Актюер в отдел „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА МАТЕМАТИКА“

2015-04-28

АКТЮЕР В ОТДЕЛ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА МАТЕМАТИКА“
Ref. No: LV/A
Описание и изисквания:
GRAWE Group е основана през 1828 година в Грац, Австрия. За 187 години GRAWE се превръща в една от
водещите застрахователни и финансови групи в Централна и Източна Европа и притежава над 20 дружества в
областта на застраховането, банковата дейност и управлението на недвижима собственост.
ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД, като част от GRAWE Group, предлага шанс за развитие в една от
най-старите и утвърдени европейски застрахователни компании на:
АКТЮЕР В ОТДЕЛ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА МАТЕМАТИКА“
Вашият профил:
- Висше математическо образование (завършено актюерско образование или в процес на завършване е
предимство);
- Аналитично мислене, концентрация, организираност и работа в срок;
- Инициативност, желание за развитие и отговорност към поставените задачи;
- Задълбочени познания по MS Excel и МS Access;
- Много добро владеене на немски и/или английски език (познанията по немски език са предимство);
- Опит в застрахователния сектор и познания в областта на Solvency II ще се счита за предимство.
Отговорности:
- Разработване на нови животозастрахователни продукти и анализ на съществуващите;
- Изчисляване на застрахователно-технически резерви и платежоспособност;
- Обобщения и статистически анализи относно дейността;
- Изготвяне на актюерски отчети и справки за нуждите на регулаторните институции, управленския екип и
структурите за продажби;
- Участие в проекти на дружеството и застрахователната група.
Ние Ви предлагаме:
- Отлични условия на работа в реномирана международна компания;
- Интересна работа в млад и успешен екип;
- Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
- Отговорна позиция в международна компания;
- Конкурентно заплащане;
- Допълнителни придобивки и бонус.
Ако смятате, че отговаряте на изброените по-горе изисквания и търсите коректност, сигурност и
професионализъм, ЗАПОВЯДАЙТЕ !
Моля, изпратете Вашата автобиография, мотивационно писмо и снимка до 15 май 2015 г. на адрес: гр. София,
1612, бул. Цар Борис III, № 1 или на e-mail: office@grawe.bg или по факс: 02/989 00 34.
Първоначален подбор ще бъде извършен по документи. Само одобрените кандидати ще потърсим за интервю.
Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
Моля, посочвайте референтен номер на позицията, за която кандидатствате.
Адрес:
ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД
София, 1612
бул. Цар Борис III № 1, ет. 5
факс:02/989 0034
www.grawe.bg
GRAWE – От 187 години на Ваша страна

Actuary BNP PARIBAS CARDIF

2014-11-14

Actuary

Main responsibilities:
• Development of new products, pricing and profit analysis;
• Construct and apply actuarial models to solve business questions;
• Statistical analyses on the portfolio, portfolio projections and other analyses;
• Ensure successful implementation of company’s actuarial best practices;
• Calculation of technical provisions;
• Actuarial reporting and risk monitoring;
•Supports other actuarial functions as needed.

What do we expect from you:
• University degree in mathematics, informatics or economics;
• At least 2 years’ experience in Life, Non-Life or Health Insurance Company;
• Strong understanding of portfolio risk analytics;
• Excellent computer skills – proficient in the use of MS Office: Excel, Word, PowerPoint, and Access;
• Analytical, solution oriented person with time management skills;
• Solid organizational skills and a proven ability to effectively prioritize initiatives to meet internal and external needs and expectations.
• Fluent in English;
• A team player with excellent communication skills;

What can we offer to you:
• Attractive remuneration package;
• Excellent and stable long-term career prospects;
• Dynamic and challenging business environment;
• Excellent training and career development opportunities within Cardif worldwide

If you are interested in the position, please send CV to the following e-mail address: evgenia.petrova@cardif.com
Deadline: 20. November 2014

Junior Actuary BNP PARIBAS CARDIF

2014-11-14

Junior Actuary

Main responsibilities:
• Development of new products, pricing and profit analysis;
• Statistical analyses on the portfolio, portfolio projections and other analyses;
• Ensure successful implementation of company’s actuarial best practices;
• Calculation of technical provisions;
• Actuarial reporting and risk monitoring;

What do we expect from you:
• University degree in mathematics, informatics or economics;
• Excellent computer skills
• Analytical, solution oriented person with time management skills;
• Working well under pressure and with various sources of information;
• Fluent in English;
• A team player with excellent communication skills;

We do not require any experience on a relevant position but it could be considered as an advantage!

What can we offer to you:
• Attractive remuneration package;
• Excellent and stable long-term career prospects;
• Dynamic and challenging business environment;
• Excellent training and career development opportunities within Cardif worldwide

If you are interested in the position, please send CV to the following e-mail address: evgenia.petrova@cardif.com
Deadline: 20. November 2014

We are looking to hire

2014-11-04

Generali Bulgaria is one of the leaders in offering non-banking financial services in Bulgaria, via its subsidiary companies: Generali Insurance AD – non-life and health insurance company and Generali Life Insurance AD – life insurance company.

Our mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions.

We are looking to hire:

Pricing Actuary in Non-Life Insurance
Based in Sofia

Your accountabilities:
• Calculation of reported and projected technical result of insurance products;
• Benchmarking of insurance products;
• Analysis of the development of the portfolio, acquisition and administrative expenses of the company.
• Reviewing, summarizing and analyzing of information by insurance products concerning premium income, earned premium, development of claims, claims ratio, ceded premiums, received claims from reinsurers, etc.;
• Collecting information and analysis of insurance risks;
• Improvement and development of new insurance products;
• Presentation of insurance products;
• Making profitability analyses, portfolio prognoses and other analyses;
• Calculation of technical provisions by insurance products.

The ideal candidate will have:
• University degree in Mathematics, Actuarial science or Informatics (with Economic background);
• 1 or 2 years of professional experience on Actuarial position in the field of non-life insurance or statistical analysis of insurance information;
• Fluent English, both written and spoken;
• Excellent computer skills – in-depth knowledge in MS Excel and MS Access;
• Strong analytical and communication skills;
• Ability to meet tight deadlines and work under pressure.

We offer:
• Opportunity to become a member of a leading European insurance group;
• Dynamic working environment;
• Professional Development.

If you are interested in this position, you can apply by sending us your recent CV on diana.nikolchova@generali.com not later than 20th November 2014.

All applications will be considered in strict confidentiality.
We will contact only short-listed candidates.

We are looking to hire: Actuary Life Insurance

2014-03-13

Generali Bulgaria is one of the leaders in offering non-banking financial services in Bulgaria, via its subsidiary companies: Generali Insurance AD – non life and health insurance and Generali Life Insurance AD – life insurance.

Our mission is: To be a leading financial group in Bulgaria, famous for its stability, effectiveness, commitment and quality of servicing clients, which offers a wide range of non-banking financial services, satisfying customers’ demand.

We are looking to hire:

Actuary Life Insurance
Based in Sofia

Your accountabilities:
• Reviewing, summarizing and analyzing of specific information concerning premium income, ceded premiums, received claims from reinsurers, claims ratio, etc.;
• Participation in product development;
• Preparing actuarial reports and analyses for both management needs and regulatory institutions;
• Analyzing of portfolio and prices and providing information to the Sales Departments’ needs;
• Intensive communication with reinsurance companies and Actuarial department in HQ .

The ideal candidate will have:
• University degree in Mathematics or Actuarial science;
• Strong analytical skills;
• In-depth knowledge in MS Excel and databases;
• Fluent English, both written and spoken;
• No previous experience in the field of life insurance, non-life insurance or health insurance is needed, but it could be considered as an advantage;
• Ability to meet tight deadlines.

We offer:
• Opportunity to become a member of a leading European insurance group;
• Dynamic working environment;
• Professional Development.

If you are interested in this position, you can apply by sending us your recent CV and cover letter, quoting the reference number on diana.nikolchova@generali.bg not later than 25 March 2014.

All applications will be considered in strict confidentiality.
We will contact only short-listed candidates.