ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2018

2018-03-23

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество свиква редовно Годишно Общо събрание на 24.04.2018 г. в 17.30 ч. в гр. София, бул. “Витоша” № 106, в „Сентрал Парк Хотел София” при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

2. Приемане на отчета за дейността на управителните органи и на финансовия отчет за 2017 г.

3. Освобождаване от отговорност за отчетния период на членовете на управителните органи и постоянни комисии.

4. Бюджет и програма за дейността за 2018 г. и 2019 г.
5. Приемане на професионални стандарти.

6. Разни.

Invitation_Annual_General_Meeting_2018

ИЗПИТ по модул P101

2018-03-23

Изпитът по модул P101 “Принципи и практика на пенсионото осигуряване” от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД ще се проведе на 31.03.2018 г. от 10:00 часа в зала 278 на Института по математика и информатика на БАН.

Семинар “BUSINESS ECONOMICS – III част”

2018-02-15
Българското Актюерско Дружество организира полудневен семинар “BUSINESS ECONOMICS – III част”, който ще се проведе на 23 март 2018 г. в София. Темата на семинара е част от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД и участието е силно препоръчително за членовете и участниците в програмата на БАД.
Семинарът носи 8 CPD точки за членовете на БАД.
Повече подробрости може да намерите:

Seminar_Business_Economics_III_part_23.03.2018_Invitation.pdf

Регистрационна форма:

Seminar_Business_Economics_III_part_23.03.2018_Registration-Form.doc

“Не оставяй днешната работа за утре”

2018-02-05

“Не оставяй днешната работа за утре” – с тази българска поговорка започва статията на Карлос Ароча в януарския брой на SOA (Society of Actuaries). В нея лекторът споделя своите впечатления за Актюерската професия в България. Повече може да прочетете на …. https://www.soa.org/Library/Newsletters/International-Section-News/2018/january/isn-2018-iss-73.pdf

Изпитът по модул М102 “Вероятности и статистика”

2017-11-27

Изпитът по модул М102 “Вероятности и статистика” от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД ще се проведе на 09.12.2017 г. от 10:00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН.

Изпитът по модул P103 “Принципи и практика на животозастраховането”

2017-10-31

Изпитът по модул P103 “Принципи и практика на животозастраховането” от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД ще се проведе на 11.11.2017 г. от 10:00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН.

Професия актюер. Интервю с Виктор Матев.

2017-10-18

Професия актюер. Интервю с Виктор Матев.
profesiia_aktjuer

Българското Актюерско Дружество съвместно с AWB към IAA организира тридневен семинар “Enterprise Risk Management Seminar”

2017-10-10

Българското Актюерско Дружество съвместно с AWB към IAA организира тридневен семинар “Enterprise Risk Management Seminar”, който ще се проведе на 14 – 16 ноември 2017 г. в София. Темата на семинара е част от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД и участието е силно препоръчително за членовете на БАД.

Семинарът носи 24 CPD точки за членовете на БАД.

Повече подробрости може да намерите:
ERM_Seminar-November-2017.pdf

Семинар “Claims Reserving Methods: Theory and Practice”

2017-05-22

Seminar-Reserving-June-2017-website.pdf

Пълна актюерска правоспособност

2017-03-30

С Решение от 21.03.2017 г. Комисията за финансов надзор признава пълна правоспособност на отговорен актюер на колегата Любов Генчева – редовен член на БАД.
Актюерската колегия и УС на БАД поздравяват г-жица Генчева за положените усилия и усърдие като участник в професионалната програма на Българско актюерско дружество (БАД) за обучение на актюери, както и за успешно положените изпити за придобиване на пълна актюерска правоспособност.
От началото на професионалната програма на БАД преди повече от 20 години до момента в нея са се обучавали над 100 участника от България и Македония, като повече от половината от тях са завършили програмата напълно.
Професионалното обучение на БАД е международно признато от Европейската актюерска асоциация (ААЕ), на която Дружеството е пълноправен член.
Това признание е изключителна гордост за цялото Дружество и е следствие на усилията през годините на всички членове на Управителния Съвет и Комисията по квалификация да поддържат високото ниво на програмата и пълното й съответствие с изискванията на ААЕ за актюерски професионализъм.
Програмата се развива динамично и се обновява съобразно всички нови теми, които ААЕ въвежда като нормативи към своите членове – професионалните актюерски организации в европейските държави.
Актюерското обучение е непрекъснат процес и продължава и след завършване на обучителната програма, като професионализмът и развитието на членовете на БАД се поддържат чрез различни прояви и дейности.
Повече информация може да намерите официалната страница на БАД – http://www.actuarybg.org/