Семинар София на 28 – 29 май 2018 Professionalism, ICPs and the role of the actuary

2018-05-11

Имаме удоволствието да Ви поканим на семинар “Professionalism, ICPs and the role of the actuary”, който ще се проведе в София на 28 – 29 май 2018. Лектор на семинара ще бъде MARJORIE NGWENYA, която има богат професионален и преподавателски опит. Тя е председател и член на Съвета на Института и Факултета на Актюерите (IFoA).
Приложено Ви изпращаме поканата и формуляра за регистрация, който трябва да бъде попълнен. Моля, следвайте описания в Поканата процес за регистриране.
Поради ограничения брой налични места, регистрациите ще се потвърждават по реда на получаване.

Темата на семинара е част от квалификационната програма на БАД и участието е силно препоръчително за членовете на БАД. Присъствието на семинара носи 16 CPD точки.

Таксата за външни участници е 190 лв., за членовете на БАД е в размер на 90 лв., като от нея могат да се възползват всички членове на дружеството с редовно платен членски внос към 31/12/ 2017 г.

Seminar_Professionalism_May_-2018_Registration-Form

Invitation_Professionalism_Seminar_-May_2018

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2018

2018-03-23

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество свиква редовно Годишно Общо събрание на 24.04.2018 г. в 17.30 ч. в гр. София, бул. “Витоша” № 106, в „Сентрал Парк Хотел София” при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

2. Приемане на отчета за дейността на управителните органи и на финансовия отчет за 2017 г.

3. Освобождаване от отговорност за отчетния период на членовете на управителните органи и постоянни комисии.

4. Бюджет и програма за дейността за 2018 г. и 2019 г.
5. Приемане на професионални стандарти.

6. Разни.

Invitation_Annual_General_Meeting_2018

ИЗПИТ по модул P101

2018-03-23

Изпитът по модул P101 “Принципи и практика на пенсионото осигуряване” от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД ще се проведе на 31.03.2018 г. от 10:00 часа в зала 278 на Института по математика и информатика на БАН.

Семинар “BUSINESS ECONOMICS – III част”

2018-02-15
Българското Актюерско Дружество организира полудневен семинар “BUSINESS ECONOMICS – III част”, който ще се проведе на 23 март 2018 г. в София. Темата на семинара е част от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД и участието е силно препоръчително за членовете и участниците в програмата на БАД.
Семинарът носи 8 CPD точки за членовете на БАД.
Повече подробрости може да намерите:

Seminar_Business_Economics_III_part_23.03.2018_Invitation.pdf

Регистрационна форма:

Seminar_Business_Economics_III_part_23.03.2018_Registration-Form.doc

“Не оставяй днешната работа за утре”

2018-02-05

“Не оставяй днешната работа за утре” – с тази българска поговорка започва статията на Карлос Ароча в януарския брой на SOA (Society of Actuaries). В нея лекторът споделя своите впечатления за Актюерската професия в България. Повече може да прочетете на …. https://www.soa.org/Library/Newsletters/International-Section-News/2018/january/isn-2018-iss-73.pdf

THE INTERNATIONAL CONGRESS OF ACTUARIES 2018

2018-01-25

THE INTERNATIONAL CONGRESS OF ACTUARIES 2018

The German Association of Actuaries (DAV), in conjunction with the International Actuarial Association (IAA), is pleased to host the 31st International Congress of Actuaries 2018 in Germany. The congress will be held from 4 – 8 June 2018 in Berlin, the vibrant and historic capital of Germany. Around 2,000 actuaries, academics and high-ranking representatives from the international insurance and fi nancial industry as well as related institutions are expected to join the conference.

THE CONGRESS PROGRAM

The congress program of the ICA 2018 includes a wide variety of formats suitable for all kinds of talks on actuarial and fi nancial issues.

• In daily Plenary Sessions of 90 minutes, internationally renowned guest speakers from insurance, regulation and academia present current developments.

• While plenary sessions cover general topics, around 30 Invited Speaker Sessions for up to 750

participants focus on one or two of the program threads. In these, well-known invited experts of their fi eld present actual topics.

• Additionally, around 270 Parallel Talks regularly lasting 30 minutes each will refl ect the wide variety of topics facing the actuarial profession.

• The congress program will also include various sessions in which selected national and international prize winners introduce and discuss their research results.

START OF REGISTRATION: 1 DECEMBER 2017

Full and half week tickets are available. The full week covers the scientifi c and social program from Sunday until Friday. The first half week ticket includes the scientifi c and social program from Sunday until Wednesday. The ticket for the second half includes the congress program from Wednesday until Friday.

The fi rst Early Bird Fee ends on 31 January 2018. The second Early Bird Fee ends on 31 March 2018.

Detailed information about the ICA 2018 can be found by the following program:

ICA-2018-Detailed-Program

През пролетната изпитна сесия на 2018 г. ще се проведат следните изпити:

2017-12-13

- Модул P101 „Принципи и практики на пенсионното осигуряване ”- 31.03.2018 г.

- Модул Р102 „Принципи и практики на общото застраховане” – 21.04.2018 г.

- Модул М101 „Финансова математика” – 12.05.2018 г.

- Модул М103 „Статистически методи” – 02.06.2018 г.

- Модул М104 „Актюерско моделиране” – 16.06.2018 г.

- Модул М106 „Икономика” – 30.06.2018 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.

Изпитът по модул М102 “Вероятности и статистика”

2017-11-27

Изпитът по модул М102 “Вероятности и статистика” от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД ще се проведе на 09.12.2017 г. от 10:00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН.

Изпитът по модул P103 “Принципи и практика на животозастраховането”

2017-10-31

Изпитът по модул P103 “Принципи и практика на животозастраховането” от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД ще се проведе на 11.11.2017 г. от 10:00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН.

Професия актюер. Интервю с Виктор Матев.

2017-10-18

Професия актюер. Интервю с Виктор Матев.
profesiia_aktjuer