ИЗПИТ по модул P101

2018-03-23

Изпитът по модул P101 “Принципи и практика на пенсионото осигуряване” от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД ще се проведе на 31.03.2018 г. от 10:00 часа в зала 278 на Института по математика и информатика на БАН.