Семинар “BUSINESS ECONOMICS – III част”

2018-02-15
Българското Актюерско Дружество организира полудневен семинар “BUSINESS ECONOMICS – III част”, който ще се проведе на 23 март 2018 г. в София. Темата на семинара е част от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД и участието е силно препоръчително за членовете и участниците в програмата на БАД.
Семинарът носи 8 CPD точки за членовете на БАД.
Повече подробрости може да намерите:

Seminar_Business_Economics_III_part_23.03.2018_Invitation.pdf

Регистрационна форма:

Seminar_Business_Economics_III_part_23.03.2018_Registration-Form.doc