През пролетната изпитна сесия на 2018 г. ще се проведат следните изпити:

2017-12-13