През пролетната изпитна сесия на 2018 г. ще се проведат следните изпити:

2017-12-13

- Модул P101 „Принципи и практики на пенсионното осигуряване ”- 31.03.2018 г.

- Модул Р102 „Принципи и практики на общото застраховане” – 21.04.2018 г.

- Модул М101 „Финансова математика” – 12.05.2018 г.

- Модул М103 „Статистически методи” – 02.06.2018 г.

- Модул М104 „Актюерско моделиране” – 16.06.2018 г.

- Модул М106 „Икономика” – 30.06.2018 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.