Изпитна сесия есен – 2017 г.

2017-10-11

Изпитна сесия есен – 2017 г.
През есенната изпитна сесия на 2017 г. ще се проведат следните изпити:
- Модул P103 „Принципи и практика на животозастраховането ”- 11.11.2017 г.

- Модул M102  „Вероятности и статистика” – 09.12.2017 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.