Българското Актюерско Дружество съвместно с AWB към IAA организира тридневен семинар “Enterprise Risk Management Seminar”

2017-10-10

Българското Актюерско Дружество съвместно с AWB към IAA организира тридневен семинар “Enterprise Risk Management Seminar”, който ще се проведе на 14 – 16 ноември 2017 г. в София. Темата на семинара е част от Програмата за професионална квалификация на актюери на БАД и участието е силно препоръчително за членовете на БАД.

Семинарът носи 24 CPD точки за членовете на БАД.

Повече подробрости може да намерите:
ERM_Seminar-November-2017.pdf