Пълна актюерска правоспособност

2017-03-30

С Решение от 21.03.2017 г. Комисията за финансов надзор признава пълна правоспособност на отговорен актюер на колегата Любов Генчева – редовен член на БАД.
Актюерската колегия и УС на БАД поздравяват г-жица Генчева за положените усилия и усърдие като участник в професионалната програма на Българско актюерско дружество (БАД) за обучение на актюери, както и за успешно положените изпити за придобиване на пълна актюерска правоспособност.
От началото на професионалната програма на БАД преди повече от 20 години до момента в нея са се обучавали над 100 участника от България и Македония, като повече от половината от тях са завършили програмата напълно.
Професионалното обучение на БАД е международно признато от Европейската актюерска асоциация (ААЕ), на която Дружеството е пълноправен член.
Това признание е изключителна гордост за цялото Дружество и е следствие на усилията през годините на всички членове на Управителния Съвет и Комисията по квалификация да поддържат високото ниво на програмата и пълното й съответствие с изискванията на ААЕ за актюерски професионализъм.
Програмата се развива динамично и се обновява съобразно всички нови теми, които ААЕ въвежда като нормативи към своите членове – професионалните актюерски организации в европейските държави.
Актюерското обучение е непрекъснат процес и продължава и след завършване на обучителната програма, като професионализмът и развитието на членовете на БАД се поддържат чрез различни прояви и дейности.
Повече информация може да намерите официалната страница на БАД – http://www.actuarybg.org/