Семинар “БИЗНЕС ИКОНОМИКС – ЧАСТ 2″

2017-03-27

Българско Актюерско Дружество организира полудневен семинар по една от новите теми от осъвременената програма за професионална квалификация на актюери “БИЗНЕС ИКОНОМИКС – ЧАСТ 2″. Мероприятието ще се проведе на 31.03.2017 г. от 13:30 ч. до 18.00 ч. в конферентна зала „София“ на Централ Хотел София”, бул. Христо Ботев 52. Лектор по темата на семинара ще бъде Мария Коцева, доктор по икономика, магистър по финанси, работи в Институт за икономически изследвания към БАН.
Регистрацията за семинара се извършва чрез изпращане на заявка в свободна форма на електронния адрес на Дружеството – bas@bitex.bg до административния сътрудник на БАД. Поради ограничените места в залата е необходимо да получите потвърждение за участието си.
За членовете на БАД участието носи 8 CPD точки.