The Actuary, професионалното списание на SOA, публикува в януарския си брой интервю с Татяна Битунска

2017-02-07

The Actuary, професионалното списание на SOA, публикува в януарския си брой интервю с Татяна Битунска (Председател на БАД 2010-2015 г.). В него е представена както актюерската професия в България, така и някои важни елементи в изграждането на лидерски умения от всеки професионалист. Пълният текст на интервюто може да прочетете тук http://theactuarymagazine.org/yquanify/