Отмяна на изпит по Модул P103, на 11.02.2017 г.

2017-02-01

Комисията по Квалификация на БАД взе решение изпитът по P103 „Принципи и практика на животозастраховането ”, който трябваше да се проведе на 11.02.2017 г., да бъде отменен поради малкия брой постъпили заявки за участие.