Промяна на датите на предстоящите изпити

2016-10-07

Комисията по Квалификация на БАД взе решение за промяна на датите на изпитите поради малкия брой на записалите се за участие.
Изпитите ще се проведат на следните дати:
- Модул М101 „Финансова математика“ – 18.03.2017 г.
- Модул М107 „Финанси и финансови отчети ” – 25.02.2017 г.
- Модул P103 „Принципи и практика на животозастраховането ”- 11.02.2017 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.