Изпитна сесия през 2016 г.

2016-07-21

Изпитна сесия през 2016 г.
През есенната изпитна сесия на 2016 г. ще се проведат следните изпити:
- Модул М101 „Финансова математика“ – 26.11.2016 г.
- Модул М107 „Финанси и финансови отчети ” – 05.11.2016 г.
- Модул P103 „Принципи и практика на жовотозастраховането ”- 22.10.2016 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.